La Solar

La Solar és una cooperativa d'habitatge feminista. Som un grup de dones que volem desenvolupar un projecte de cohabitatge que tingui com a eix central la perspectiva feminista, alhora que l’ecologista i la social.

El col·lectiu neix l’any 2021, arran del projecte Dones Cohabitant promogut pel Col·lectiu Punt 6, de la constatació de les discriminacions d'accés a habitatges dignes i salubres a què s'enfronten les dones. Es tracta de discriminacions sistèmiques, induïdes pel patriarcat i els seus mandats de gènere, pel model de sobreexplotació ecològica, d'especulació financera, de competitivitat, que mantenen les bretxes salarials i de pensions (i per tant, d'ingressos) així com la divisió de rols en funció del gènere que dificulta la carrera professional de les dones.

És per això que des de la La Solar volem contribuir a revertir aquesta discriminació històrica creant una cooperativa d'habitatges col·laboratius ecosostenibles, que constitueixin una comunitat mixta intergeneracional, intercultural i autogestionada que posi la vida i les cures dels seus habitants al centre.

Des de La Solar volem promoure:

La igualtat entre les persones, cosa que implica actuar amb equitat. En el context de desigualtat sistèmica vigent entre dones i homes, optem per donar prioritat a les dones com a sòcies i beneficiàries, i també en l'elecció de col·laboradores externes, contribuint així a revertir la bretxa de desigualtat actual.

El bé comú, el que inclou, almenys, les cures del medi ambient i de les persones, la no especulació urbanística i immobiliària (de la terra, la propietat), la coresponsabilitat, la solidaritat, la participació i la convivència.

Posar la vida al centre i teixir xarxes de cura i que fomentin l’escolta activa.

La col·laboració amb xarxes associatives afins, especialment amb l'objectiu d'ocupar esferes públiques i contribuir a polítiques i processos d'habitatges justos, equitatius i sostenibles tant ecològicament com econòmica.

La Solar pren com a marc territorial el barri del Poblenou ja que és el barri on estem vinculades.

Actualment el grup encara està en procés de definició interna, però en breu s’obrirà a noves incorporacions. Si estàs interessada en rebre informació, escriu-nos a lasolarcohabitatge@gmail.com