El Llindar

La cooperativa vol rescatar sol privat i mobilitzar-lo com a habitatge cooperatiu, assequible i en cessió d'ús per al barri. Les sòcies construeixen una comunitat cohesionada amb espais privatius i espais comunitaris. El 70% dels habitatges són d’HPO i el 30% per a unitats de convivència que NO compleixen criteris d’HPO. Per fer-ho possible la cooperativa cercarà un sol privat, que permeti construir un nombre considerable d’habitatges, i l’adquirirà col·lectivament.


L’objectiu és aconseguir un solar que permeti un projecte d’entre 30 i 50 unitats de convivència, aportacions inicials d’entre 35.000€ i 50.000€, i quotes mensuals inferiors al preu de mercat.


  • Sòl privat.

  • Aportacions d'entre 35.000€ i 50.000€.

  • Combinació 70% HPO, 30% no HPO.

  • Tants habitatges com es pugui.

  • Model de convivència proper i espais comunitaris.


El nom de Llindar fa referència a un element arquitectònic tradicional de les portes de les cases antigues.


https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Llindar_(arquitectura)#


Per altre part bastants de nosaltres som famílies amb fills 👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👧👨‍👧👩‍👩‍👧‍👧👯‍♀️🚶‍♀️👩‍🦼 que superem els llindars establerts per optar a habitatge públic en cessió d'ús. Aquest criteri ens aboca al endeutament insostenible i especulatiu 💸🏦💰 o bé a l'exili del barri i el desarrelament 🚛.


És per això que posem de relleu el repte de voler seguir vivint al Poble Nou adquirint sol privat a preu de mercat i convertir-lo en habitatges cooperatius en cessió d'us 🏗️. En definitiva, construir un lloc on viure bé i amb sentit de comunitat 🏘️🏬.


Tant de bo puguem creuar el llindar de casa nostra de aquí a poc 🚪🏬


Contacte: llindarpoblenou@gmail.com