El Teler

El Teler

És una cooperativa convençuda que les veïnes de Barcelona es poden quedar a la ciutat i als diferents barris a viure, en un habitatge digne, respectant les noves polítiques mediambientals i de sostenibilitat arquitectònica i a un preu just. Totes les unitats de convivència, a més a més de complir amb els requisits d'HPO, han de complir amb els llindars de renda bruta de l'ICF (3,5IRSC), que són més restrictius (1 membre 37.182,74€, 2 membres 38.332,72€, 3 membres 39.981,44€, 4 o més membres 41.314,16€). Els habitatges seran ajustats pel que fa a la seva mida intentant compensar l’espai privatiu amb els espais comunitaris de l’edifici.


En tractar-se d’una cooperativa molt gran (més de 80 habitatges), la seva governança i convivència es farà a través de subgrups dins la cooperativa (per exemple: el jovent del Teler, els veterans del Teler, les milicianes del Teler (grup no mixta), les famílies del Teler…). Ara que comença a conformar-se la cooperativa es veurà quines ha de ser aquestes subcomunitats.


L’objectiu és aconseguir un solar que permeti un projecte de més de 80 unitats de convivència, aportacions de menys de 15.000€ i quotes tan baixes com sigui possible.


  • Sol públic

  • Aportacions inferiors a 15.000€.

  • Totes les sòcies han de complir criteris ICF.

  • Cooperativa de més de 80 habitatges.

  • Subcomunitats dins l'edifici per grups i col·lectius d'afinitat amb els seus propis espais comunitaris.

  • Espais comunitaris grans de tota la cooperativa.


Tens algun dubte O suggeriment?

Escriu-nos a eltelercoop@gmail.com

I segueix-nos a xarxes!

Insta @eltelercoop

Twitter @eltelercoop