Habitatge Cooperatiu Jove l'Esbarzer

L'Esbarzer és una cooperativa per a joves amb arrelament al barri del Poblenou 🏭. Som una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús del Poblenou.

La cooperativa d'habitatge L'Esbarzer neix al barri del Poblenou, impulsada per un grup de veïnes davant la problemàtica de l'accés a l’habitatge a la ciutat de Barcelona. Les joves del Poblenou actualment ens veiem abocades a la recerca d’alternatives per accedir a un sostre digne i fora del nostre teixit. Per aquest motiu, diem PROU; no volem marxar, volem seguir vivint al Poblenou.

🚩 L'entrada a la cooperativa es realitzarà per ordre d'antiguitat de la sol·licitud.

🚩 Compliment dels criteris marcats a l'Ideari de la Cooperativa (Resum a sota👇).


➡️ Sòl públic al Poblenou.

➡️ Totes les sòcies han de complir criteris d’HPO.

➡️ Afinitat ideològica i arrelament al barri del Poblenou.

➡️ Habitatge privatiu (habitacle) amb zones comunes.

➡️ Nombre d’habitacles entre 30 i 40.

➡️ Aportació inicial per habitacle: entre 20.000 i 40.000€.


Llista d'espera Coop. d'Habitatge Jove L'Esbarzer

Formulari: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaTdc2DXotny-_VznnxE7PEG0C6LSrDM6ZpZiOj-kIN4Jk9Q/viewform?pli=1&fbclid=PAAaazfofNY4Ud4uIlROivaEEVrOa_DYKu1bQ7jaKuw