#EnsQuedemAlBarri

A Poblenou fa dècades

que ens expulsen!

Des que va començar la transformació olímpica del litoral, al Poblenou s’han desencadenat diverses transformacions i plans urbanístics que de forma intencionada han anat expulsant a les persones que hi vivim.

Ens han substituint per una classe social que es pot permetre els lloguers que nosaltres ja no podem pagar!

 • Lloguers abusius

 • Grans propietaris

 • Manca habitatge públic

CONTEXT:

 • Lloguers prohibitius: Des de l'aprovació del Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona el 2016, el preu mitjà del lloguer al nostre barri ha augmentat de 700 a 1.000 € al mes. Només el 10% dels habitatges de lloguer ofertats al barri estan per sota dels 1.000 euros.

 • Impossibilitat d’emancipació juvenil: Les joves es veuen obligades a marxar del barri cap a barris i municipis amb lloguers més barats dins l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Fons d’inversió i grans propietaris cada cop més forts: Només un 2% de l'habitatge dels barris del Poblenou és habitatge públic; per contra, el 10% pertany als grans propietaris i fons d'inversió.

No ens donem per vençudes,

ens volem quedar!

Volem un Poblenou en què:

 • L’habitatge digne sigui un dret i no un privilegi

 • On les joves no hagin de marxar del barri

 • On no hàgim de triar entre menjar o pagar el lloguer

Tenim l’oportunitat de contribuir a construir el parc d’habitatge assequible que tant la ciutat com els barris necessitem.

Amb la construcció (o rehabilitació) als 22 solars buits i edificis de propietat ja municipal al Poblenou podríem aconseguir més de 1.400 habitatges a preus accessibles.

Per això exigim

Un pla quinquennal d'habitatge al Poblenou


Durant els 20 anys de vigència del 22@, només s’han construït 1.600 habitatges públics dels 4.000 planificats.

Segons l'última modificació del 2022, es preveu construir 6.000 habitatges protegits més.

Si se segueix al mateix ritme, necessitarem més de 100 anys per assolir aquest darrer objectiu.

Per això demanem la implantació d'un pla quinquennal d'habitatge participat i supervisat per les diferents entitats socials del territori per accelerar la construcció d’habitatge assequible al barri.


Adquisició de sòl privatNecessitem que es tregui habitatge del mercat privat i especulatiu.

Demanem que l’Ajuntament adquireixi edificis d’habitatge al nostre barri traient-los de les mans de fons d’inversió i grans propietaris, sigui per adquisició directa o mitjançant la constitució d'un fons públic-cooperatiu.


Cessió de sòl per a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús

Al barri les veïnes ens hem organitzat i creat 5 nous projectes d’habitatge cooperatiu:

 • El Teler de Poblenou: que prioritza la màxima assequibilitat de l’habitatge.

 • Mosaic: comunitat diversa, inclusiva i popular (amb sèniors, joves, diversitats sexuals, funcionals i familiars).

 • l'Esbarzer: que vol garantir el dret a l’emancipació juvenil.

 • La Solar: cooperativa on la perspectiva de gènere travessa tot el projecte.

 • El Llindar: cooperativa que busca rescatar sòl privat per a fer habitatge públic.

Segueix-nos a les Xarxes!

Mail: habitatgecooperatiup9@gmail.com

Twitter: @HabCoopP9

Instagram: @habitatgecoopp9