HABITATGE COOPERATIU POBLENOU

A Poblenou hem decidit que:

 • Enfront de la pujada dels lloguers abusius

 • Enfront de la transformació urbanística 22@

 • Enfront dels desnonaments i l’expulsió de la classe treballadora

El veïnat ens autoorganitzem, fem cooperatives d'habitatge i iniciem campanya #EnsQuedemAlBarri per aconseguir la cessió de 22 solars municipals buits per fer-hi habitatge públic i cooperatiu!

Clica per a més informació!

Iniciem nous projectes d'habitatge cooperatiu al barri

Als barris del Poblenou el veïnat ens estem organitzant per plantar cara a l'especulació. Hem decidit que ens quedem al barri i que volem construir una alternativa d'habitatge assequible cooperatiu en cessió d'ús. Volem construir infraestructures col·lectives al servei del veïnat pel proveïment d'habitatge.

Quin tipus de model defensem?

Al barri estem promovent cooperatives d'habitatge que siguin:

 • En cessió d'ús (l'edifici és propietat de la cooperativa i cedeix l'ús dels habitatges amb una durada indefinida a les sòcies).

 • Habitatge assequible

 • Desmercantilització de l'habitatge

 • Construcció de comunitats fortes i cohesionades

 • Arrelament al barri

 • Construcció conjunta del sector d'habitatge cooperatiu al barri.

5 projectes d'habitatge cooperatiu al barri

Després de les xerrades informatives que hem organitzat i de la dinàmica que es va fer el passat dia 19 de febrer a Can Ricart, s'han format 5 grups. Els pròxims mesos aquests grups es reuniran per veure si poden esdevenir una cooperativa d'habitatges. Aquests 5 projectes, juntament amb les cooperatives Abril i la Balma treballaran els pròxims mesos per aconseguir solars on construir els seus projectes.

El Teler

Vol ser una cooperativa que posi al centre l'assequibilitat de l'accés a l'habitatge aconseguint reduir tant com es pugui les aportacions de capital i les quotes. Les principals característiques són les següents.

 • Sòl públic

 • Aportacions inferiors a 15.000€.

 • Totes les sòcies han de complir criteris ICF.

 • Cooperativa de més de 80 habitatges.

 • Subcomunitats dins l'edifici per grups i col·lectius d'afinitat amb els seus propis espais comunitaris.

 • Espais comunitaris grans de tota la cooperativa.


mosaic

Cooperativa de 47 membres que treballen colze a colze de forma assembleària, empoderades i acompanyades per la Fundació Dinamo, amb il·lusió per a construir comunitat amb la mirada transversal de les cures mútues. Es caracteritzen per la gran diversitat i inclusivitat de les integrants:

 • De classe treballadora amb membres de rendes baixes.

 • Intergeneracionals i amb mirada sènior, tot plantejant una alternativa al model actual d’envelliment.

 • Amb diversitat funcional d'algunes membres.

 • Amb orientacions sexuals-afectives diverses i empoderades.

 • Diversitat de models de família.

 • Fort arrelament al barri amb membres que provenen dels moviments socials i d'altres que s'hi han sumat per primera vegada.

La Solar

La Solar és una cooperativa d'habitatge feminista.

Som un grup de dones que volem desenvolupar un projecte de cohabitatge que tingui com a eix central la perspectiva feminista, alhora que l’ecologista i la social.

Habitatge Cooperatiu Jove

l'Esbarzer

Aquesta cooperativa vol ser una eina per garantir l’emancipació del jovent del Poblenou a través de l’habitatge cooperatiu. Es construeix a partir d'un primer grup d'afinitat de joves del barri.

 • Sòl públic.

 • Projecte per a joves.

El Llindar

La cooperativa vol rescatar sol privat i mobilitzar-lo com a habitatge cooperatiu assequible i en cessió d'ús per al barri. A la cooperativa conviuran persones que compleixen criteris HPO i d'altres que no.

 • Sòl privat.

 • Aportacions d'entre 35.000€ i 50.000€.

 • Combinació 70% HPO, 30% no HPO.

 • Tants habitatges com es pugui.

 • Model de convivencia proper i espais comunitaris.


Qui organitza tot això?

Aquesta iniciativa sorgeix de l'interès d'algunes veïnes de Poblenou i amb el suport i esforç de les cooperatives d'habitatge del barri Abril Poblenou i La Balma. L'objectiu és ajudar a crear noves comunitats d'habitatge cooperatiu al barri i que puguin aconseguir sòl on desenvolupar el seu projecte.

Mail: habitatgecooperatiup9@gmail.com

Twitter: @HabCoopP9

Instagram: @habitatgecoopp9